Researcher


Kateřina Lišková, PhD is Associate Professor in gender studies and sociology at Masaryk University, Czech Republic. Her research is focused on gender, sexuality, and the social organization of intimacy, particularly in Central and Eastern Europe. As a Marie Curie fellow, she was affiliated with Columbia University and Technische Universität in Berlin. Previously, she was at the New School for Social Research as a Fulbright Scholar, as a Visiting Scholar with New York University and as a Fellow with the Imre Kertész Kolleg in Jena, Germany. Her research on gender, sexuality and expertise under state socialism was published by Cambridge University Press in a monograph titled Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945–89.

my profile on academia.edu

 

EDUCATION / PROMOTION

2017 Habilitation in Sociology, Masaryk University, Czech Republic

2007 Ph.D. in Sociology, Masaryk University, Czech Republic

2001 M.A. in Sociology, Masaryk University, Czech Republic

1998 B.A. in Sociology and B.A. in Social Policy, Masaryk University, CZ

 

FELLOWSHIPS

2016-2018      Marie Curie IPODI Fellow at the Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung, Technische Universität Berlin, Germany

2015-2016      Fellow at the Imre Kertész Kolleg, Jena, Germany

2012-2013      Visiting Scholar at the Institute for Research on Women and Gender at Columbia University, New York, USA

2010 (spring)   Visiting Scholar at the Center for the Study of Gender and Sexuality at New York University, USA

2003-2004       Fulbright Visiting Scholar, New School for Social Research, New York, USA

2000 (fall)        SOCRATES/ERASMUS, Tilburg University, Netherlands

 

RESEARCH GRANTS

Individual – Principal Researcher

2016-2018     Czech Science Foundation – Junior Research Grant (Project Intimate life during state socialism in comparative perspective)

2012-2014      Marie Curie People International Outgoing Fellowship, European Commission, Seventh Framework Programme (FP7) (Project Constructing Sexuality and Gender in Czechoslovak Sexological Discourses during Communism (1948-1989)

2011   Junior Researcher Development Project, Seventh Framework Programme (FP7), European Commission

2008-2009    Czech Science Foundation – Postdoctoral Research Grant (Project Gender, Sexuality, and Performativity in Discourses on Pornography as a Social Representation of Sex)

2005-2006      National Research Program, Ministry of Education of the Czech Republic (Project Representation of Sexuality: Reproduction and Subversion of Gender Inequalities)

Collaborative – Team Member

2012-2014       Czech Science Foundation – Standard Research Grant (Project Educational Strategies of Migrant Children and Children from Ethnic Minorities)

2009, 2011      Institute for Research on Social Reproduction and Integration (IVRIS), research team Family and the Processes of Reproduction

2006-2008      Czech Science Foundation – Standard Research Grant (Project Educational Choices and Opportunities in the Labor Market from the Gender Perspective)

2005-2008   National Research Program, Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic (Project Family, Occupation and Education)

 

PUBLICATIONS

Books

Lišková, Kateřina (2009, in Czech) Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie. [Good Girls Look the Other Way. Feminism and Pornography] Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-022-3

Jarkovská, Lucie, Lišková, Kateřina, Obrovská, Jana, Souralová, Adéla (2015, in Czech) Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. [Ethnic Diversity in the Classroom. Sameness in Difference] Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0792-4

Jarkovská, Lucie, Lišková, Kateřina, Šmídová, Iva (2010, in Czech) S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých [Gender on the market. On the Reproduction and Subversion of Gender in Education and Employment] Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-030-8 

Journals (Guest Editor)

Hranicemi genderu  [Through the Gender Borders]. 2012. Special Issue of Sociální studia/Social Studies. vol. 9, no. 3. ISSN 1214-813X.

Genderové re-konstrukce [Gender (Re)Constructions]. 2008. Special Issue of Sociální studia/Social Studies. vol. 5, no. 1. ISSN 1214-813X.

Selected papers

Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková & Jana Obrovská (2015) "We treat them all the same, but...". Disapearing ethnic homogeneity in Czech classrooms and teachers' responses, Race Ethnicity and Education, Vol. 18, Issue 5: 632-654. DOI: 10.1080/13613324.2015.1013457

Jarkovská, Lucie, Lišková, Kateřina, Obrovská, Jana (2014) “Žádná různost není, všichni jsme tu stejní. Děti migrantů, jejich spolužáci a vyučující na českých základních školách“ [“There is No Difference, We Are All the Same. Migrant Children, their Schoolmates and Teachers in Czech Primary Schools”]. Orbis Scholae, Vol. 8, Issue 1, pp. 97-110. ISSN 1802-4637. 

Jarkovská, Lucie, Lišková, Kateřina (2013) "Tradice, její rozpad a záchrana skrze sex: Diskurzivní strategie odpůrců sexuální výchovy" ["The Demise of Tradition and Its Salvation through Sex: The Discursive Strategies of Opponents of Sex Education"] Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 49, issue 2, pp. 269-290. ISSN 0038-0288.

Lišková, Kateřina (2012) "'Mluví jako kdyby fakt byla Češka.' Konstrukce národnosti/ethnicity v promluvách dětí" ["'She Speaks as if She Really Were Czech.' Construction of Nationality/Ethnicity in Children´s Speech"] Sociální studia/Social Studies, Vol. 9, issue 2, pp. 43-64. ISSN 1214-813X.

Lišková, Kateřina (2011) "Released from Gender? Reflexivity, Performativity, and Therapeutic Discourses." The Sociological Review, Vol. 58, issue 2, pp.189–204. ISSN 1467-954X DOI: 10.1111/j.1467-954X.2011.01969.x

Lišková, Kateřina (2009) "Rozděl a kontroluj. Disciplinace a performativita sociálních kategorií skrze veřejné záchodky" ["Divide and Control. Disciplining and Performativity of Social Categories through Public Restrooms"] Biograf - časopis pro kvalitativní výzkum. Vol. 50, December 2009, pp. 53-59. ISSN 1211-5770.

Lišková, Kateřina (2009) "Defining Pornography, Defining Gender: Sexual Citizenship in the Discourse of Czech Sexology and Criminology." In Gender and Intimate Citizenships: Politics, Sexualities, and Subjectivity. Edited by Elzbieta H. Oleksy. New York: Routledge, pp. 147-156. ISBN 978-0415990769. [includes texts by Judith Butler and Rosi Braidotti; Research in Gender and Society series]

Lišková, Kateřina (2009) "Feminist Sex Wars." An Entry for Encyclopedia of Gender and Society. Edited by Jodi O'Brien. Thousand Oaks: SAGE, pp. 316-318. ISBN 9781412909167.

Jarkovská, Lucie, Lišková, Kateřina (2008) "Genderové aspekty českého školství" ["Gender Aspects of Czech Education"] Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Vol. 44, no. 4, August 2008, pp. 683-701. ISSN 0038-0288. 

Lišková, Kateřina (2008) "Spříznění bez volby. Pornografie v sexuologickém, kriminologickém a feministickém diskursu." ["Non-Elective Affinities. Pornography in Sexological, Criminological and Feminist Discourses"] Sociální studia/Social Studies. vol. 5, no. 1, pp. 77-97. ISSN 1214-813X.

Lišková, Kateřina (2007) “Pornography as Language: From Discourse of Domination to Heretical Subversion.” In Sexual Politics of Desire and Belonging. Edited by Nick Rumens and Alejandro Cervantes-Carson. Amsterdam/New York: Rodopi Press, pp. 41-56. ISBN 978-90-420-2239-3.